Maastricht-Airport, 05 januari 2022

Geachte heer, mevrouw,

Middels deze nieuwsbrief willen wij u kenbaar maken dat Noël Luijten per 1 januari 2022 zijn aandelenbelang (100%) intern heeft overdragen aan Mischa Walraven en Ceriel Roland.

Sinds de oprichting van Kreuze in 1991 zijn wij uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke communicatieadviseur van het zuiden van het land. Sindsdien leveren wij bij onze klanten, die wij inmiddels partners noemen, toegevoegde waarde door hen te ontzorgen op het gebied van zakelijke communicatie.

Deze dienstverlening is door de jaren heen, onder leiding van eigenaar Noël Luijten, flink veranderd; van het ouderwets leveren van een “telefooncentrale die aan de muur geschroefd moet worden” richting een adviesorgaan dat slimme oplossingen bedenkt, waardoor organisaties beter bereikbaar worden.

Het Kreuze DNA is in al deze jaren niet veranderd en één van de speerpunten binnen onze organisatie gebleven. Met name de kernwaarden klantgerichtheid, pro-activiteit, vertrouwen en klantcontact zijn de rode draad door de jaren heen geweest, waarmee we ons huidige partnerbestand kunnen vormgeven voor nu en de toekomst.

Onze markt is echter enorm onderhevig aan veranderingen. Dit vergt van onze organisatie het uiterste om deze technologische veranderingen te adopteren en onderdeel te laten uitmaken van de dienstverlening van Kreuze (denk aan het hybride werken, thuiswerken of het beveiligen van devices). Ook de samensmelting van I,C en T zorgt ervoor dat onze organisatie snelle veranderingen moet kunnen doorvoeren om een volwaardig gesprekspartner te blijven voor onze partners.

Zijn kernwaarden volgend heeft Noël Luijten besloten om Mischa en Ceriel de mogelijkheid te geven om Kreuze mee te nemen door de veranderingen in de markt en zo zijn erfgoed door te zetten met borging van het Kreuze DNA.

Mischa (Walraven) is sinds 2020 onderdeel van het directieteam van Kreuze, eerst als operationeel directeur en sinds 1 december j.l. algemeen directeur. Mischa heeft in zijn 13 jaar bij Kreuze diverse sales functies bekleed en is sinds 2017 onderdeel van het managementteam van Kreuze. De eindverantwoordelijkheid van sales, marketing en finance zijn bij Mischa ondergebracht.

Ceriel (Roland) is per 1 december j.l. toegetreden als technisch directeur en vervulde hiervoor de functie van Manager Operations. Ceriel heeft door zijn technische achtergrond en sociale karakter altijd een brugfunctie vervuld tussen techniek en business binnen organisaties. Hij is sinds 2015 bij Kreuze. Hij is eindverantwoordelijk voor de technische operatie en business development.

Lou Dolmans heeft sinds zijn aanstelling in 2016 als algemeen directeur, in opdracht van Noël Luijten, de organisatie klaargemaakt voor de toekomst en de basis gelegd van het huidige directieteam. Lou zal samen met Noël Luijten altijd verbonden blijven aan Kreuze als ambassadeur en heeft na het opzetten van het team de organisatie per 1 december j.l. verlaten.

Ceriel en Mischa: “Samen met u als partner gaan we ervoor zorgdragen dat we op dezelfde persoonlijke manier blijven samenwerken en bouwen we het fundament van de afgelopen jaren verder uit. We hebben er ontzettend veel zin in en zien vol positieve energie de toekomst tegemoet!”

Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn naar aanleiding van dit schrijven kunt u hiervoor terecht bij de door uw gekende contactpersonen binnen onze organisatie.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

No
ël Luijten
Lou Dolmans
Mischa Walraven
Ceriel Roland