Kreuze bereikbaarheid en richtlijnen tijdens Corona

Beste Kreuze klant of relatie,

We worden allemaal in meer of mindere mate getroffen door het coronavirus. Natuurlijk gaat de eerste zorg uit naar iedereen die hier heel direct door is of wordt getroffen. Ook worden er maatregelen gevraagd van organisaties, zowel richting medewerkers als richting klanten en relaties. Alleen op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat we deze situatie zo goed mogelijk doorstaan.

Hieronder informeren we u graag over de maatregelen die Kreuze neemt en hoe we onze dienstverlening op peil houden, zoals u van ons gewend bent.

Onze grootste zorg gaat uit naar onze medewerkers. Hen is gevraagd om, waar mogelijk, thuis te werken. Dit is niet mogelijk voor alle medewerkers. Wanneer medewerkers wel op locatie of op kantoor moeten werken, hebben we ervoor gezorgd dat diverse afdelingen op fysieke afstand van elkaar kunnen functioneren. Uiteraard wordt ook het directe contact met leveranciers en klanten vermeden.

Wij blijven bereikbaar

Kreuze blijft in alle gevallen bereikbaar zoals u gewend bent. Kantoor is echter uitsluitend geopend voor strikt noodzakelijke bezoeken. Door het gebruik van alle denkbare (tele)communicatiemiddelen, kunnen wij zonder verdere wijzigingen met u en onze medewerkers blijven communiceren.

Bezoek van onze medewerkers aan uw organisatie

Wanneer het noodzakelijk is dat onze medewerkers werkzaamheden uitvoeren op uw locatie, proberen we dit zoveel mogelijk op afstand te regelen. Als dat echt niet mogelijk is, werken onze medewerkers volgens de richtlijnen van het RIVM en ons kabinet. Natuurlijk houden we hierbij ook rekening met uw eigen beleid dat opgesteld is voor het bezoek van externen in deze situatie. Oplossingen bespreken we graag in onderling overleg. Dat betekent dat alleen in echt dringende gevallen, die onmogelijk op afstand kunnen worden opgelost, én in overeenstemming met u, een medewerker uw locatie zal bezoeken.

Hygiëne

Om ook onze klanten en relaties veilig en gezond te houden, volgen we de hygiëneregels van het RIVM. Bij verkoudheidsklachten blijven medewerkers thuis en er worden geen handen geschud. We zijn ons er zeer van bewust om besmettingen van collega’s klanten en relaties te voorkomen.

Deze uitzonderlijke situatie heeft impact op ons allemaal. Zowel voor ons privé als zakelijk. Vanuit Kreuze kunnen we niet anders dan u op een professionele manier bijstaan, daar waar het onze dienstverlening betreft. Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen over dit bericht of over hoe wij u op dit moment kunnen ondersteunen bij uw communicatievraagstukken.